"house plan" — Słownik kolokacji angielskich

house plan kolokacja
Popularniejsza odmiana: House plan
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): plan domu
  1. house rzeczownik + plan rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The House plan would provide about $3.2 billion in assistance.

    Podobne kolokacje:

podobne do "house plan" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "house plan" po angielsku

rzeczownik

powered by  eTutor logo