"house captain" — Słownik kolokacji angielskich

house captain kolokacja
Popularniejsza odmiana: House Captain
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kapitan domu
  1. house rzeczownik + captain rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The house captain tried to say something in a voice that wasn't working.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo