"House Captain" — Słownik kolokacji angielskich

House Captain kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Izba Kapitan
  1. house rzeczownik + captain rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    The house captain tried to say something in a voice that wasn't working.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo