"House Senate bill" — Słownik kolokacji angielskich

House Senate bill kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Izba senat rachunek
  1. house rzeczownik + bill rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Third, about 75% of the House and Senate bills were similar.

    Podobne kolokacje:

podobne do "House Senate bill" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "House Senate bill" po angielsku

rzeczownik
Zobacz także: custom-house air way bill

powered by  eTutor logo