"HOUSE MUSEUM" — Słownik kolokacji angielskich

HOUSE MUSEUM kolokacja
Popularniejsza odmiana: house museum
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): IZBA MUZEUM
  1. house rzeczownik + museum rzeczownik
    Luźna kolokacja

    The property is open to the public as a house museum.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo