"House election" — Słownik kolokacji angielskich

House election kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Izba wybory
  1. house rzeczownik + election rzeczownik
    Silna kolokacja

    He lost his seat in the lower house election on 25 June 2000.

powered by  eTutor logo