"House debate" — Słownik kolokacji angielskich

House debate kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Izba debata
  1. house rzeczownik + debate rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    For the first time, the televised House debate was translated in sign language.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo