"house tour" — Słownik kolokacji angielskich

house tour kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wycieczka domu
  1. house rzeczownik + tour rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The Society sponsors an annual house tour in the neighborhood.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo