"House vote" — Słownik kolokacji angielskich

House vote kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Izba głos
  1. house rzeczownik + vote rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    But the House vote is far from the final word.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo