"House rule" — Słownik kolokacji angielskich

House rule kolokacja
Popularniejsza odmiana: house rule
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Przepis izby
  1. house rzeczownik + rule rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    They're not against the house rules, but I don't think they help anyone make their point.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo