"House Senate committee" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Izba senat komitet
  1. house rzeczownik + committee rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    House and Senate committees are expected to approve very similar abortion bills this week.

podobne do "House Senate committee" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "House Senate committee" po angielsku

rzeczownik

powered by  eTutor logo