"house salad" — Słownik kolokacji angielskich

house salad kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): sałatka domu
  1. house rzeczownik + salad rzeczownik
    Silna kolokacja

    Every entree price (none higher than $19.95) includes a house salad.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo