"house district" — Słownik kolokacji angielskich

house district kolokacja
Popularniejsza odmiana: House District
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): region domu
  1. house rzeczownik + district rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Republicans won at least 11 of the state's 19 House districts.

powered by  eTutor logo