"House candidate" — Słownik kolokacji angielskich

House candidate kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Izba kandydat
  1. house rzeczownik + candidate rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    House candidates spent more than $6.4 million on such technology.

powered by  eTutor logo