"House Senate negotiator" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Izba senat negocjator
  1. house rzeczownik + negotiator rzeczownik
    Silna kolokacja

    House and Senate negotiators are expected to produce a final draft of the legislation next week.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo