"House race" — Słownik kolokacji angielskich

House race kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Izba wyścig
  1. house rzeczownik + race rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Her campaign spent approximately $2 million, the most expensive House race in the country that year.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo