"House leadership" — Słownik kolokacji angielskich

House leadership kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Izba przywództwo
  1. house rzeczownik + leadership rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The House leadership has promised that we will finish work on this bill in the next month.

powered by  eTutor logo