"House Band" — Słownik kolokacji angielskich

House Band kolokacja
Popularniejsza odmiana: house band
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Izba Zespół
  1. house rzeczownik + band rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The only kind thing I can find to say is that the house band isn't bad.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo