TYLKO DO NIEDZIELI!Zgarnij GRATIS przy zakupie kursu angielskiegoSPRAWDŹ >>Zamknij

"focus" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

focus czasownik

focus + rzeczownik
Kolokacji: 34
focus attention • focus one's efforts • focus one's energies • focus one's eyes • focus one's mind • focus one's resources • ...
czasownik + focus
Kolokacji: 57
begin focusing • focus on improving • tend to focus • focus on developing • focus on helping • focus on creating • focus on providing • ...
focus + przyimek
Kolokacji: 38
focus on • focus upon • focus around • focus during • focus through • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 28
  • As the rest of the away team sat down, she made herself focus on the situation.
  • He just had to focus on one problem at a time.
  • Just don't look at us and focus on the wrong thing.
  • The games should not focus on one individual, she said.
  • Only then did she look down, to focus on the place where the fire had come from.
  • Students were asked what the president should focus on first.
  • He could only focus on the present, and the future.
  • I would like to focus once more on two particular points.
  • Perhaps, however, we should focus on a more social development model?
  • You got to focus in on the job at hand.
4. focus at = skupiać przy focus at
6. focus during = skupiać podczas focus during
9. focus for = skupiać dla focus for
10. focus by = skupiać przez focus by
11. focus into = skupiać do focus into
14. focus to = skupiać aby focus to
16. focus of = skupiać z focus of
17. focus after = skup potem focus after
18. focus onto = skupiać na focus onto
19. focus against = skupiać przeciwko focus against
20. focus among = skupiać wśród focus among
21. focus about = nacisk około focus about
22. focus before = skup wcześniej focus before
23. focus under = skup poniżej focus under
24. focus over = nacisk ponad focus over
25. focus beyond = skup dalej focus beyond
26. focus without = skup na zewnątrz focus without
27. focus toward = skupiać w kierunku focus toward
28. focus towards = skupiać w kierunku focus towards
focus + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 112
focus primarily • focus mainly • focus exclusively • focus solely • focus largely • focus entirely • focus heavily • focus specifically • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.