"focus without" — Słownik kolokacji angielskich

focus without kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): skup na zewnątrz
  1. focus czasownik + without przyimek
    Zwykła kolokacja

    Usually she could focus on new people without much trouble.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo