"focused including" — Słownik kolokacji angielskich

focused including kolokacja
Popularniejsza odmiana: focus including
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): skupiony w tym
  1. focus czasownik + including przyimek
    Luźna kolokacja

    They'll focus more on what their student customers want, including strong support in career development.

    Podobne kolokacje: