"focus through" — Słownik kolokacji angielskich

focus through kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): skup całkowicie
  1. focus czasownik + through przyimek
    Bardzo silna kolokacja

    The baby didn't answer and continued to focus through sleepy eyes.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo