ROCZNY KURS ANGIELSKIEGO -40%Ucz się języka w wygodnej apce eTutoraSPRAWDŹ >>

"focus into" — Słownik kolokacji angielskich

focus into kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): skupiać do
  1. focus czasownik + into przyimek
    Silna kolokacja

    He tried to focus the light into the dark cave.

    Podobne kolokacje: