"focused around" — Słownik kolokacji angielskich

focused around kolokacja
Popularniejsza odmiana: focus around
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): skupiony wokół
  1. focus czasownik + around przyimek
    Silna kolokacja

    "I've learned to focus on my own game and not the things around me."

    Podobne kolokacje: