PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"focus in" — Słownik kolokacji angielskich

focus in kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): skupiać w
  1. focus czasownik + in przyimek
    Silna kolokacja

    But why would she focus them on him, even in sleep?

    Podobne kolokacje: