"focus by" — Słownik kolokacji angielskich

focus by kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): skupiać przez
  1. focus czasownik + by przyimek
    Silna kolokacja

    Then I was brought abruptly back to focus by a story on page 20.

    Podobne kolokacje: