"focus within" — Słownik kolokacji angielskich

focus within kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): skup wewnątrz
  1. focus czasownik + within przyimek
    Silna kolokacja

    Some cover a broad landscape of services and others focus within an industry.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo