"focused upon" — Słownik kolokacji angielskich

focused upon kolokacja
Popularniejsza odmiana: focus upon
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): skupiony na
  1. focus czasownik + upon przyimek
    Bardzo luźna kolokacja

    If she was to have a point to focus upon it must be that.

    Podobne kolokacje: