BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"focused within" — Słownik kolokacji angielskich

focused within kolokacja
Popularniejsza odmiana: focus within
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): skupiony wewnątrz
  1. focus czasownik + within przyimek
    Bardzo luźna kolokacja

    Some cover a broad landscape of services and others focus within an industry.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo