"focus towards" — Słownik kolokacji angielskich

focus towards kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): skupiać w kierunku
  1. focus czasownik + towards przyimek
    Zwykła kolokacja

    Then he turned over and focused his mind towards the tunnel of sleep.

    Podobne kolokacje: