Minikurs WORKPLACE SAFETY tylko 49 złRozwijaj swoje kompetencjeSPRAWDŹ >>Zamknij

"focus" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

focus czasownik

focus + rzeczownik
Kolokacji: 34
focus attention • focus one's efforts • focus one's energies • focus one's eyes • focus one's mind • focus one's resources • ...
czasownik + focus
Kolokacji: 57
begin focusing • focus on improving • tend to focus • focus on developing • focus on helping • focus on creating • focus on providing • ...
focus + przyimek
Kolokacji: 38
focus on • focus upon • focus around • focus during • focus through • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 28
4. focus at = skupiać przy focus at
6. focus during = skupiać podczas focus during
9. focus for = skupiać dla focus for
10. focus by = skupiać przez focus by
11. focus into = skupiać do focus into
14. focus to = skupiać aby focus to
16. focus of = skupiać z focus of
17. focus after = skup potem focus after
18. focus onto = skupiać na focus onto
19. focus against = skupiać przeciwko focus against
20. focus among = skupiać wśród focus among
21. focus about = nacisk około focus about
22. focus before = skup wcześniej focus before
23. focus under = skup poniżej focus under
24. focus over = nacisk ponad focus over
25. focus beyond = skup dalej focus beyond
26. focus without = skup na zewnątrz focus without
27. focus toward = skupiać w kierunku focus toward
28. focus towards = skupiać w kierunku focus towards
focus + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 112
focus primarily • focus mainly • focus exclusively • focus solely • focus largely • focus entirely • focus heavily • focus specifically • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.