"feature" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

feature czasownik

feature + rzeczownik
Kolokacji: 763
feature songs • feature characters • feature music • feature performances • feature artists • feature interviews • feature stories • ...
czasownik + feature
Kolokacji: 18
released featuring • begin featuring • continue to feature • made featuring • recorded featuring • ...
feature + przyimek
Kolokacji: 46
feature alongside • featured in • featured on • feature at • feature throughout • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 30
6. featured during = zamieszczony podczas featured during
12. feature by = cecha przez feature by
14. feature through = zamieść całkowicie feature through
  • The list features the most popular novels of each year from 1930 through 1939.
  • The list features the most popular novels of each year from 1970 through 1979.
  • The list features the most popular novels of each year from 2010 through 2019.
  • The list features the most popular novels of each year from 1940 through 1949.
  • The list features the most popular novels of each year from 1990 through 1999.
  • The list features the most popular novels of each year from 1980 through 1989.
  • The list features the most popular novels of each year from 1960 through 1969.
  • The list features the most popular novels of each year from 2000 through 2009.
  • The list features the most popular novels of each year from 1920 through 1929.
  • The list features the most popular novels of each year from 1910 through 1919.
15. feature under = zamieść poniżej feature under
18. feature against = cecha przeciwko feature against
22. featured since = zamieszczony od tej pory featured since
23. feature until = cecha do czasu gdy feature until
26. feature without = cecha na zewnątrz feature without
28. feature before = cecha wcześniej feature before
29. feature amongst = cecha wśród feature amongst
30. feature into = cecha do feature into
feature + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 49
featured prominently • regularly feature • originally feature • frequently feature • feature heavily • later featured • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.