TYLKO DO NIEDZIELI!Zgarnij GRATIS przy zakupie kursu angielskiegoSPRAWDŹ >>Zamknij

"featured since" — Słownik kolokacji angielskich

featured since kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zamieszczony od tej pory
  1. feature czasownik + since przyimek
    Silna kolokacja

    He also was featured on the news a lot since his death.

    Podobne kolokacje: