PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"feature since" — Słownik kolokacji angielskich

feature since kolokacja
Popularniejsza odmiana: featured since
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): cecha od tej pory
  1. feature czasownik + since przyimek
    Luźna kolokacja

    He also was featured on the news a lot since his death.

    Podobne kolokacje: