"featured from" — Słownik kolokacji angielskich

featured from kolokacja
Popularniejsza odmiana: feature from
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zamieszczony z
  1. feature czasownik + from przyimek
    Silna kolokacja

    It features players from 17 to 21 years of age.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo