PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"feature from" — Słownik kolokacji angielskich

feature from kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): cecha z
  1. feature czasownik + from przyimek
    Silna kolokacja

    It features players from 17 to 21 years of age.

    Podobne kolokacje: