PROMOCJA WIOSENNA -40%Rabat na kurs angielskiego tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"feature from" — Słownik kolokacji angielskich

feature from kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): cecha z
  1. feature czasownik + from przyimek
    Silna kolokacja

    It features players from 17 to 21 years of age.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo