PROMOCJA WIOSENNA -40%Rabat na kurs angielskiego tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"featured by" — Słownik kolokacji angielskich

featured by kolokacja
Popularniejsza odmiana: feature by
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zamieszczony przez
  1. feature czasownik + by przyimek
    Zwykła kolokacja

    It features the best work by members of the B3ta community.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo