PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"feature by" — Słownik kolokacji angielskich

feature by kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): cecha przez
  1. feature czasownik + by przyimek
    Silna kolokacja

    It features the best work by members of the B3ta community.

    Podobne kolokacje: