PROMOCJA WIOSENNA -40%Rabat na kurs angielskiego tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"feature by" — Słownik kolokacji angielskich

feature by kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): cecha przez
  1. feature czasownik + by przyimek
    Silna kolokacja

    It features the best work by members of the B3ta community.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo