TYLKO DO NIEDZIELI!Rabat -40% na roczny kurs angielskiego.SPRAWDŹ >>Zamknij

"feature to" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "feature to" po angielsku

Lead Article; Print; Radio
rzeczownik
 1. cecha charakterystyczna, funkcja, właściwość, możliwość [policzalny]
  This program has lots of useful features. (Ten program ma dużo przydatnych funkcji.)
  This product's main feature is its durability. (Główną cechą charakterystyczną tego produktu jest jego wytrzymałość.)
  This material has got very unique features. (Ten materiał ma bardzo unikalne właściwości.)
 2. główny artykuł w gazecie [policzalny]
  The feature was about Kim Kardashian. (Główny artykuł w gazecie był o Kim Kardashian.)
  Today's feature was about the Pope. (Dzisiejszy główny artykuł był o Papieżu.)
 3. cecha (np. o krajobrazie) [policzalny]
  One of the best features of this country is its lakes. (Jedną z najlepszych cech tego kraju są jeziora.)
  Lack of trees is a typical feature of this desert. (Brak drzew to typowa cecha tej pustyni.)
czasownik
 1. cechować, uwypuklać, wyróżniać, uwydatniać [przechodni/nieprzechodni]
  A beauty spot next to her lips featured her. (Cechował ją pieprzyk obok jej ust.)
  This powder features my cheekbones. (Ten puder uwydatnia moje kości policzkowe.)
 2. przedstawiać, prezentować (np. film) [przechodni]
  The movie features a love story between two best friends. (Film przedstawia historię miłosną dwóch najlepszych przyjaciół.)
  The film features the reality of Poland. (Film przedstawia realia Polski.)
 3. obsadzić (przydzielić rolę aktorowi) [przechodni]
  The director featured Ryan Gosling in the lead role. (Reżyser obsadził Ryana Goslinga w głównej roli.)
  The director wanted to feature Megan Fox in the role of the princess. (Reżyser chciał obsadzić Megan Fox w roli księżniczki.)
 4. zawierać, cechować się [przechodni]
  The menu doesn't feature non-alcoholic beverages. (Menu nie zawiera bezalkoholowych napojów.)
  The new offer features more sport facilities. (Nowa oferta zawiera więcej obiektów sportowych.)
przymiotnik
 1. długometrażowy (o filmie)
  He has just completed his fourth feature film. (On właśnie skończył swój czwarty film długometrażowy.)
  We casted Meryl Streep as the main character in our feature film. (Właśnie obsadziliśmy Meryl Streep jako główną bohaterkę w naszym filmie długometrażowym.)
rzeczownik
 1. film długometrażowy, film pełnometrażowy [policzalny]
  He needs to get money for his feature. (On musi zdobyć pieniądze na swój film długometrażowy.)
  It is her first role in a feature. (To jej pierwsza rola w filmie długometrażowym.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

"feature to" — Słownik kolokacji angielskich

feature to kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): cecha aby
 1. feature czasownik + to przyimek
  Silna kolokacja

  The music video features a different beat to the single.

  Podobne kolokacje: