TYLKO DO NIEDZIELI!Zgarnij GRATIS przy zakupie kursu angielskiegoSPRAWDŹ >>Zamknij

feature = główny artykuł w gazecie

Lead Article; Print; Radio

Źródło: http://www.ujwonline.org/

główny artykuł w gazecie

Zdanie po angielsku i tłumaczenie po polsku

The feature was about Kim Kardashian. = Główny artykuł w gazecie był o Kim Kardashian.