"featured under" — Słownik kolokacji angielskich

featured under kolokacja
Popularniejsza odmiana: feature under
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zamieszczony poniżej
  1. feature czasownik + under przyimek
    Luźna kolokacja

    In 1994, Time featured him as one of its 50 leaders under 40.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo