"feature under" — Słownik kolokacji angielskich

feature under kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zamieść poniżej
  1. feature czasownik + under przyimek
    Silna kolokacja

    In 1994, Time featured him as one of its 50 leaders under 40.

    Podobne kolokacje: