PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"feature after" — Słownik kolokacji angielskich

feature after kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zamieść potem
  1. feature czasownik + after przyimek
    Silna kolokacja

    It first featured his work in 2005, and again every year after that until 2009.

    Podobne kolokacje: