"feature for" — Słownik kolokacji angielskich

feature for kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): cecha dla
  1. feature czasownik + for przyimek
    Silna kolokacja

    This video features free drug programs for patients in financial need.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo