"feature with" — Słownik kolokacji angielskich

feature with kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): cecha z
  1. feature czasownik + with przyimek
    Silna kolokacja

    The kitchen features a more 1970s look, with light patterns.

    Podobne kolokacje: