ROCZNY KURS ANGIELSKIEGO -40%Ucz się języka w wygodnej apce eTutoraSPRAWDŹ >>

"feature before" — Słownik kolokacji angielskich

feature before kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): cecha wcześniej
  1. feature czasownik + before przyimek
    Zwykła kolokacja

    The show also featured live action segments before and after the main show.

    Podobne kolokacje: