ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"feature before" — Słownik kolokacji angielskich

feature before kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): cecha wcześniej
  1. feature czasownik + before przyimek
    Zwykła kolokacja

    The show also featured live action segments before and after the main show.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo