"featured until" — Słownik kolokacji angielskich

featured until kolokacja
Popularniejsza odmiana: feature until
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zamieszczony do czasu gdy
  1. feature czasownik + until przyimek
    Bardzo luźna kolokacja

    It first featured his work in 2005, and again every year after that until 2009.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo