"feature until" — Słownik kolokacji angielskich

feature until kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): cecha do czasu gdy
  1. feature czasownik + until przyimek
    Silna kolokacja

    It first featured his work in 2005, and again every year after that until 2009.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo