"featured within" — Słownik kolokacji angielskich

featured within kolokacja
Popularniejsza odmiana: feature within
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zamieszczony wewnątrz
  1. feature czasownik + within przyimek
    Luźna kolokacja

    This is the first fighting game featured within the series.

    Podobne kolokacje: