PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"feature through" — Słownik kolokacji angielskich

feature through kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zamieść całkowicie
  1. feature czasownik + through przyimek
    Silna kolokacja

    The list features the most popular novels of each year from 1930 through 1939.

    Podobne kolokacje: